s

Tzum

Nieuwbuursterweg 2

8804 RG

Tzum

De voormalige dorpsschool van Tzum (rijksmonument) uit 1830 is één van de oudste schoolgebouwen van Friesland. Van de 16e -eeuwse voorloper is de zuidgevel bewaard gebleven. Van 1870 tot 1952 was hier de bewaarschool (kleuterschool) gehuisvest, waarna het pand werd afgekeurd. Daarna heeft het plaats geboden aan de brandweer en uitleenpost van de bibliotheek. De laatste functie was werkplaats en stalling van tractor en vee. DBF kocht het pand in 2021 en heeft na restauratie en verbouwing een huurwoning gerealiseerd.Bekijk alle foto's