Archive

 1. Appingedam

  Reacties uitgeschakeld voor Appingedam

  Appingedam verkreeg zijn stadsrechten bij een bijeenkomst van de Friezen in het Oost-Friese Aurich, bij de Upstalboom. Appingedam is van oudsher dus geen Groningse, maar een Friese stad en draagt in de 21e eeuw nog altijd de bijnaam ‘de twaalfde Friese stad’. Het centrum van Appingedam is beschermd stadsgezicht en bekend vanwege de drie hangende keukens boven het Damsterdiep

  Het pand Solwerderstraat 46 werd in 1900 gebouwd als winkel. In het kader van het project “Opwaardering van de Solwerderstraat” is het karakteristieke pand in 2006 gekocht en gerestaureerd door DBF. De huidige functie van het pand is kapsalon.

 2. Blija

  Reacties uitgeschakeld voor Blija

  In Blije is aan de Hoofdstraat 3 op deze plek naar alle waarschijnlijkheid al sinds 4 eeuwen een café gevestigd. Het huidige pand (rijksmonument) dateert van 1885.
  Na een grote renovatie wordt het café nu gebruikt door het dorp (MFC) als huiskamer café en is een bovenwoning gerealiseerd die wordt verhuurd.

 3. Blija

  Reacties uitgeschakeld voor Blija

  Het winkel/woonhuis (rijksmonument) uit de 18e eeuw, op de hoek van de Hoofdstraat en de Voorstraat, heeft DBF in 2007 gekocht. Het pand is van 1993 tot 2020 bij het café getrokken geweest. In 2020 heeft DBF het pand weer gesplitst en er een huurwoning gerealiseerd.

 4. Dwingeloo

  Reacties uitgeschakeld voor Dwingeloo

  De voormalige opzichterswoning van Rijkswaterstaat maakt deel uit van het Sluiscomplex Dieverbrug. Het rijksmonument is gebouwd in 1903 in Art Nouveau stijl. Het pand is in 2007 gekocht en daarna gerestaureerd en omgebouwd tot restaurant. Daarmee is de doelstelling bereikt om Dieversluis te ontwikkelen tot een aantrekkelijk toeristisch knooppunt.

 5. Franeker

  Reacties uitgeschakeld voor Franeker

  De professorenwoning (rijksmonument) aan de Voorstraat 51 in Franeker is in 1662 gebouwd voor dominee Johannes Valckenier, die van 1654 tot 1668 hoogleraar theologie was aan de Universiteit van Franeker. Boven op de geveltop werd een valk geplaatst. Dit als verwijzing naar de valk in het familiewapen. Het pand staat ook wel bekend als het Valckeniershuis. Na een langdurige periode van leegstand heeft DBF het zwaar verwaarloosde pand in 2019 gekocht. In 2020 en 2021 zijn vijf huurappartementen gerealiseerd na een grondige restauratie en verbouwing.

 6. Heerenveen

  Reacties uitgeschakeld voor Heerenveen

  De voormalige leerlooierij is in fasen gebouwd vanaf 1836 aan de Molenwijk in Heerenveen. Deze gracht is in latere jaren gedempt. Het zwaar vervallen pand heeft DBF in 2006 als slooppand gekocht. De restauratie werd in 2007 afgerond. De huidige functie is kapsalon op de begane grond en kantoren op de eerste en tweede verdieping. Stichting DBF heeft hier haar hoofdvestiging.

 7. Kloosterburen

  Reacties uitgeschakeld voor Kloosterburen

  De voormalige Willibrordusschool (gemeentelijk monument) is in 1874 in gebruik genomen als katholieke lagere school. Na meer dan 100 jaar gefunctioneerd te hebben als school werd het pand in 1976 verkocht aan de gemeente Kloosterburen. In 2011 heeft DBF het pand gekocht.

  In het pand zijn onder meer een huisartsenpraktijk, een kapsalon en een schoonheidssalon gevestigd.

 8. Leeuwarden

  Reacties uitgeschakeld voor Leeuwarden

  De boekbinderij F. Scheepstra vestigde zich in 1917 aan de Zuidergrachtswal 18 in een door de vooraanstaande Leeuwarder architect Hendrik Kramer ontworpen gebouw.
  In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt en werd het pand gekocht door DBF. Het rijksmonument is grondig gerestaureerd in 2006 en 2007 en werd vervolgens in gebruik genomen door de Academie voor Popcultuur en een aantal bedrijven.

 9. Oudebildtzijl

  Reacties uitgeschakeld voor Oudebildtzijl

  De panden in Oudebildtzijl zijn sinds 2009 eigendom van DBF. De Julianakerk (rijksmonument) werd in 1806 gebouwd als Doopsgezinde Vermaning. De andere panden zijn in het verleden onder andere herberg (vanaf 1639), woning en bakkerij geweest. Nu zijn Hotel Logement De Witte Klok en cultureel bezoekerscentrum De Aerden Plaats hier gevestigd. De Julianakerk is vrij toegankelijk in combinatie met de achtergelegen Vlindertuin en theeschenkerij.

 10. Tzum

  Reacties uitgeschakeld voor Tzum

  De voormalige dorpsschool van Tzum (rijksmonument) uit 1830 is één van de oudste schoolgebouwen van Friesland. Van de 16e -eeuwse voorloper is de zuidgevel bewaard gebleven. Van 1870 tot 1952 was hier de bewaarschool (kleuterschool) gehuisvest, waarna het pand werd afgekeurd. Daarna heeft het plaats geboden aan de brandweer en uitleenpost van de bibliotheek. De laatste functie was werkplaats en stalling van tractor en vee. DBF kocht het pand in 2021 en heeft na restauratie en verbouwing een huurwoning gerealiseerd.