Over Stichting DBF

Stichting DBF is een non-profit organisatie die zich sinds 1990 richt op de verbetering van de leefbaarheid in Noord-Nederland. Het herbestemmen van onroerend erfgoed is hierbij het gebruikte middel om dit doel te bereiken.

Bij het zelf aankopen, restaureren en herbestemmen van historische panden is veel kennis en ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die DBF graag ook inzet om andere eigenaren of partijen met plannen te ondersteunen.

Het realiseren van een nieuwe bestemming voor een vervallen oud pand zorgt voor een positieve bijdrage aan de omgeving en de leefbaarheid. In vele opzichten een win-win waar we als stichting trots op zijn.

Team

Onderstaand het team die stichting DBF vormt.


Murk de Jong

06 – 5322 0647
dejong@stichtingdbf.nl

Gryt Visser

06-3755 2833
visser@stichtingdbf.nl

Antje Hijma

06 -2293 5107
hijma@stichtingdbf.nl

Machiel Adema

06 – 2279 0905
adema@stichtingdbf.nl

Raad van toezicht

Onderstaand de personen die de raad van toezicht van Stichting DBF vertegenwoordigen.


Jan Wibier

Voorzitter

Eric Rijnders

Lid

Astrid Siemer

Lid