Geschiedenis DBF

Stichting DBF is in 1990 opgezet door de provincie Fryslân. De reden hiervoor was dat er grote behoefte was aan een partij die met kennis van zaken en met durf projecten verder kon oppakken van plan tot uitvoering op het platteland. Een erg belangrijke rol daarin is het eigendom van vastgoed, juist bedoeld voor het versterken van leefbaarheid en economie. Het zijn altijd plannen en panden die tot stand komen in de driehoek overheid, bewoners en ondernemers. 

 DBF heeft vervolgens een mooie vastgoed portefeuille opgebouwd met maatschappelijke functies, economische/zakelijke functies en dit alles ook vaak in historisch erfgoed. Het zijn altijd panden die als basis een erg mooi plan hebben om de leefbaarheid en economie te stimuleren, maar die zonder de rol van DBF niet tot stand zouden zijn gekomen.  

Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan in het herbestemmen van erfgoed om zo dergelijke belangrijke panden weer een nieuwe toekomst te geven op basis van uitgangspunten die ook nog eens de leefbaarheid en economie versterken.

In 2013 won DBF de Anita Andriessenprijs  vanwege onze bijzondere bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard waren we en zijn we  daar erg trots op!