diensten

Toekomstbestendige dorpsvoorzieningen

Soms is krimp een zegen…

Bijna elk dorp heeft wel een dorpshuis, maar de meeste dorpen hebben meerdere accommodaties waar steeds minder activiteiten plaatsvinden. Dit komt door maatschappelijke veranderingen zoals individualisering, schaalvergroting en vergrijzing/krimp.

Vóór de crisis werd de oplossing vaak gezocht in een nieuwbouw MFA (Multifunctionele accommodatie). Na de crisis wordt hier met een meer kritische blik naar gekeken. Met een nieuwe MFA creëert men leegstand in de bestaande accommodaties en soms is de komst hiervan de doodsteek voor het (historische) dorpscafé. Een MFA staat vaak aan het rand van het dorp en heeft geen toeristisch/recreatief oogmerk. 

DBF kijkt met een gebieds- en toekomstgerichte blik naar de voorzieningen in een dorp. Welke accommodaties hebben een bepalend karakter en welke activiteiten kunnen verzameld worden onder een dak? Is er een mogelijkheid om dit te bundelen met het dorpscafé zodat de continuïteit hiervan verstevigd wordt? 

Om een centrale ontmoetingsplek te behouden voor het dorp moeten er soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. Maar hier kunnen weer mooie ontwikkelingen uit voortkomen. Denk aan fusie van immer rivaliserende voetbalverenigingen of openbare en christelijke scholen die nooit voor mogelijk werden gehouden. Soms is krimp een zegen.

Nieuws over dorpsvoorzieningen

Projecten dorpsvoorzieningen