De Stadsschoonheidsprijs 2021 van de Vrienden van Franeker is gewonnen door het Valckeniershuis in Franeker. Wethouder Jan Dijkstra overhandigde de plaquette aan Antje Hijma van de Stichting DBF, eigenaar van het pand.

Valckeniershuis wint Franeker stadsschoonheidsprijs – Leeuwarder Courant

 

Nieuws