Herbestemmen

De gebouwen van de toekomst staan er al.

Herbestemmen is kansen zien en kansen benutten. Wat is er mooier dan een karakteristiek gebouw dat zijn oude functie verloren heeft een nieuwe invulling geven die beter past bij de maatschappij van nu? 

Een melkfabriek wordt zorginstelling, een watertoren wordt evenementenlocatie, een kerk wordt bedrijvenverzamelplek. Verleden, heden en toekomst worden met elkaar verbonden bij de herbestemming van leegstaande panden. Deze dynamische ontwikkeling speelt in op de behoefte die Noord-Nederland, met name de krimpregio’s, op dit moment kent. Wanneer de bevolkingsdichtheid afneemt, de regionale economie verslechtert en hiermee ook de behoefte aan nieuwbouw afneemt, kan erfgoed, vaak met een sterke identiteit, een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden en uitlichten van het gebiedseigene.

Herbestemmen is meer dan een leegstaand pand vullen met een nieuwe functie. Het is altijd een opgave waar naast vastgoed ook economie, ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid een rol spelen. In sommige gevallen is ook toerisme, recreatie of zorg een thema. Herbestemmen vergt een integrale aanpak en daarmee de medewerking van meerdere partijen. Daarnaast speelt de sociale betekenis van de fysieke plek een belangrijke rol bij de herbestemming en heeft de nieuwe functie invloed op de betreffende gemeenschap. Daarom is herbestemming geen doel op zich; het moet ten dienste staan van een betere leefomgeving.

Projecten herbestemmen