Bestuur DBF

Het bestuur bestaat uit 6 leden, die alle op persoonlijke titel benoemd worden. 

Samenstelling

Titus Hoogslag, voorzitter

Per 27 mei 2014 is de heer Hoogslag toegetreden tot het bestuur. De heer Hoogslag is rechter bij de Rechtbank te Leeuwarden.

Dick Siersma, lid

Per 1 december 2011 is de heer Siersma lid van het bestuur. De heer Siersma was directeur van Siersma Bouw BV. 

Arno van Dijk, lid

Per 6 maart 2013 is de heer Van Dijk toegetreden tot het bestuur. De heer Van Dijk is woonachting in Overijssel. Het is dan ook expliciet ons streven om ons werkgebied uit te breiden naar deze provincie. Arno van Dijk is werkzaam bij MKB-nederland als programma-manager wijkeconomie. Tevens is hij actief als raadslid in de gemeente Dalfsen. 

Hannie Wolters, lid

Per 27 mei 2014 is mevrouw Wolters toegetreden tot het bestuur. Mevrouw Wolters is onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Zij studeerde Nederlands Recht en heeft zich onlangs gespecialiseerd in het Europese Recht.

Eric Rijnders, lid

Per 27 mei 2014 is de heer Rijnders toegetreden tot het bestuur. De heer Rijnders is directeur van de Janivo Stichting, een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan projecten die bijdragen tot een leefbaarder wereld. 

Jan Wibier, lid

Per 1 september 2016 is de heer Wibier toegetreden tot het bestuur. De heer Wibier is secretaris-directeur van de gemeente Ameland.