Geld voor herkansing Friese monumenten

Voor het opknappen en herbestemmen van monumenten en karakteristieke bouwwerken, stelt het provinciebestuur 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Bron: Geld voor herkansing Friese monumenten